Skip to main content

Onze missie en visie 

Kansarmoede bestrijden

Welzijnsschakels Nevele-VZW De Zonnebloem is een pluralistische organisatie van vrijwilligers die zich inzet om de oorzaken en de gevolgen van (kans)armoede te bestrijden. Ze fungeert als een zelfstandige entiteit binnen Welzijnsschakels Nationaal waarvan ze de visie en doelstellingen helpt te realiseren. De organisatie vertrekt vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op respect en op een gelijkwaardige toegang tot de basisrechten in onze samenleving, ongeacht afkomst, herkomst, geloof en overtuiging. Zij zal daarom acties ondernemen die ( kans)armoede, sociale uitsluiting en isolement tegengaan. Op die manier wil ze bijdragen tot de verdediging en verankering van de basisrechten van iedereen die een beroep doet op de vereniging.

Samenwerken

De organisatie wil een stem geven aan mensen in (kans)armoede, de bestaande noden signaleren aan lokale overheden en wegen op het lokale beleid in zake armoedebestrijding. Zij zal daarbij ook samenwerken met andere actoren in de regio die zich inzetten om (kans)armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. De vereniging zal zich bij haar acties en activiteiten, maximaal laten leiden door de ervaringen en meningen van mensen in (kans)armoede. Inwoners van de deelgemeenten Hansbeke, Landegem, Merendree, Vosselare, Poesele en Nevele die zich in een situatie van (kans)armoede bevinden kunnen terecht bij vzw De Zonnebloem.

Maximale kansen bieden

Mensen met en mensen zonder armoede- ervaring kunnen zich in De Zonnebloem als vrijwilliger engageren. De vereniging wil alle vrijwilligers en personen die op haar een beroep doen maximale kansen bieden om actief bij te dragen tot de werking van de vereniging. Door het aanspreken van hun talenten en het aanbieden van vormingskansen wil zij het vertrouwen in de eigen mogelijkheden bevestigen en versterken. Van iedereen die een beroep doet op de vereniging wordt verwacht dat ze respect opbrengen voor de mensen van de doelgroep en de vrijwilligers.

Activiteiten en acties

De vzw kan volgende activiteiten en acties ontplooien:

  • Lenigen van materiële noden (voedselpakketten, sociale kruidenier, kledij, speelgoed…)
  • Ontmoetingsmomenten tussen mensen in (kans)armoede onderling
  • Ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder armoede-ervaring
  • Organiseren van sociale en culturele activiteiten, info-en vormingsmomenten.
Voor wie?

Wil je ons graag steunen?

Elke vorm van steun en solidariteit is welkom. Je zorgt ervoor dat mensen die het moeilijk hebben, kansen krijgen.

Schenk spullen

We zijn blij met kledij, schoenen en speelgoed in goede staat.

Doe een gift

Met jouw bijdrage doen wij dat extraatje.

Word vrijwilliger

Geef een zinvolle invulling aan je vrije tijd en help ons anderen helpen.